Je to něco
A nic
Vidíme ho? Vnímáme ho?
Co to znamená? Co to vlastně je?
Ten prostě život
je to nic a přitom všechno
každý v tom vidí něco jiného – pro každého to znamená něco jiného
ale co je nejdůležitější?
co to znamená pro tebe – to, co v tom vidíš ty

teď jsi v mém prostěživotě